Termeni și condiții generale de vânzare

 1. DEFINIȚII și TERMENI

MY KITCHEN – este denumirea comercială a S.C. INTERNA HOME STUDIO S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Bd. Ferdinand I, nr. 70, parter, Sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/13894/2016, cod unic de înregistrare fiscală RO36659690.

My Kitchen Bucătării cu personalitate™ este marcă înregistrată Interna Home Studio s.r.l. la OSIM sub numărul M 2020 03708, înregistrată cu numărul 26147 / 2019 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Vânzător – MY KITCHEN.

Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă pe Site sau în showroom.

Coșul meu – secțiune din Site care permite Cumpărătorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării

Site – magazinul online găzduit la adresa web www.mykitchen.ro și subdomeniile acestuia.

Showroom – magazinul fizic se află în București, Bd. Ferdinand I, nr. 70, parter, Sector 2

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site și/sau din magazinul fizic, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/ SMS/ telefonic/ mobile push/ webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către MY KITCHEN, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor asa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Zi de calcul / contractuală = zi lucrătoare

 

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul plății avansului, concomitent cu primirea de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Contractului și/sau Facturii.

2.4. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 

 1. POLITICA de VÂNZARE ONLINE și OFFLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate, MY KITCHEN își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel MY KITCHEN. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al MY KITCHEN, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta, inclusiv prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, MY KITCHEN își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. MY KITCHEN poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care MY KITCHEN are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site și/sau în magazin sunt exprimate în EURO și includ T.V.A. Plățile se fac la cursul BNR din ziua plății + 1%.

3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

 1. CESIONAREA și SUBCONTRACTAREA

4.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

 1. DREPTUL de PROPRIETATE INTELECTUALĂ și INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a MY KITCHEN, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de MY KITCHEN, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al MY KITCHEN asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al MY KITCHEN.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între MY KITCHEN și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea MY KITCHEN cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care MY KITCHEN conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea MY KITCHEN pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest Conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui Conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea MY KITCHEN și/sau al angajatului/prepusului MY KITCHEN care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

 1. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • 6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • 6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de MY KITCHEN, în cazul plății online;
 • 6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun pentru care s-a plătit un avans sau este deja produs (chiar și fără a fi încă livrat) sau să renunțe la un Serviciu deja prestat, deoarece acest Bun este creat și produs special pentru Cumpărător, pe dimensiuni personalizate, folosind materiale alese de către Cumpărător.

 

7. Obligațiile părților

7.1. Vânzătorul este obligat:

 • 7.1.1. să pună la dispoziția Cumpărătorului proiectul complet constând în imagini 3D, planuri și secțiuni 2D precum și planurile de instalații (electric, apă, gaz, ventilație) în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării plății avansului, cu excepția cazurilor de forță majoră.
 • 7.1.2. să acorde Cumpărătorului certificate de garanție pentru toate produsele achiziționate.
 • 7.1.3. să instaleze mobilierul și echipamentul electrocasnic plătite integral de către Cumpărător cu personal calificat și specializat; menționăm că pe tot parcursul montajului nu este necesară prezența niciunui alt angajat al Vânzătorului, în afara echipei de montaj dedicate acestui scop. Totodată, prezența Clientului pe parcursul montajului este facultativă, membrii echipei de montaj putând gestiona activitatea de montaj fără participarea Clientului.
 • 7.1.4. în situația în care apar deficiențe ale mobilierului, acestea vor fi trecute în procesul verbal de predare-primire, produsele afectate urmând a fi remediate sau înlocuite de Vânzător într-un nou termen specificat în procesul verbal de predare-primire, dar nu mai târziu de 40 zile lucrătoare.

 

7.2. Cumpărătorul este obligat:

 • 7.2.1. să facă plățile la termenele stabilite conform Anexei.
 • 7.2.2. să asigure condiții adecvate pentru desfășurarea montajului, în sensul că spațiul trebuie să fie pregătit pentru a găzdui produsele montate (curățenie, căldură, lumină, etc.), și să nu se mai execute alte lucrări sau reparații pe parcursul montajului mobilierului. Vânzătorul are dreptul de a refuza montajul bunurilor în cazul în care situația instalațiilor nu este conformă cu cea agreată în planurile de instalații. Totodată, în cazul în care pe perioada montajului Cumpărătorul creează situații stresante din punct de vedere psihic și emoțional pentru membrii echipei de montaj, Vânzătorul este îndreptățit în a retrage sau sista montajul.
 • 7.2.3. să pună la dispoziția Vânzătorului, la momentul montajului, în stare de funcționare, instalațiile electrice, de gaz și sanitare așa cum sunt specificate în planurile agreate și prezentate în Anexe. Vânzătorul nu execută intervenții asupra instalației de gaz, apă sau electrice.
 • 7.2.4. să pună la dispoziția Vânzătorului fișele tehnice de încorporare a echipamentelor electrocasnice achiziționate de acesta. Proiectul final se consideră lansat în producție inclusiv de la data la care Cumpărătorul trimite/pune la dispoziție Vânzătorului fișele de încorporare a echipamentelor electrocasnice achiziționate de acesta sau, în cazul în care Cumpărătorul nu trimite aceste informații, termenul se calculează de la data la care Vânzătorul obține aceste informații de la producătorii echipamentelor electrocasnice respective, termenul de livrare urmând a fi actualizat corespunzător, iar Cumpărătorul informat în scris.
 • 7.2.5. să respecte planurile de instalații puse la dispoziția sa de către Vânzător. Orice neconcordanțe între documentele și schițele tehnice depuse și/sau dezvoltate împreună cu Cumpărătorul și acceptate de către acesta față parametrii de montaj constatați la momentul instalării conduc la amânarea montajului până la soluționarea / remedierea acestor neconcordanțe. Acest lucru nu reprezintă responsabilitatea Vânzătorului și nu afectează comanda/clauzele contractuale. Nu se operează ajustări și/sau modificări asupra mobilierului achiziționat conform Anexei; orice modificare și ajustare, se poate face doar contra-cost și doar ulterior semnării procesului-verbal de recepție. Ulterior remedierii situației din șantier, reprogramarea montajului se face în funcție de disponibilitatea Vânzătorului.
 • 7.2.6. După instalarea mobilierului de bucătărie și al echipamentului electrocasnic, la momentul în care Cumpărătorul consideră că este finalizat spațiul, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării PV de recepție, Cumpărătorul este de acord cu o sesiune foto și un interviu video pe care My Kitchen le va utiliza pe site și canalele de social media.

 

8. TERMENUL DE LIVRARE

8.1. Termenul de livrare este specificat în Anexă și nu include sărbătorile și vacanțele legale atât din România cât și din Italia și se calculează începând de la data punerii în producție conform proiectului final acceptat de către Cumpărător, concomitent cu efectuarea plății.

Termenul de livrare poate fi decalat cu întârzierile excepționale comunicate de către producătorul italian după confirmarea inițială a termenului de livrare precum și a evenimentelor de forță-majoră, inclusiv cele datorate pandemiei de SARS CoV-2 (Covid-19).

8.2. Data de efectuare a montajului este stabilită de comun acord în următoarele 7 (șapte) zile lucrătoare de la data livrării mărfii către Cumpărător. Vânzătorul nu poate fi obligat să efectueze montajul într-un termen dat, solicitat de client, mai repede decât timpul normal de lucru al echipei de montaj (L-V 08:30 – 17:30, cu pauză de prânz 1 oră) precum și ritmul normal necesar montajului corect al mobilierului, respectiv reglajelor. În funcție de complexitatea proiectului și condițiile de montaj existente la locație, acesta poate varia între 3 și 7 zile lucrătoare, termenul acesta putând avea fluctuații de la caz la caz și neconstituind o obligație contractuală. Montajul poate fi prelungit în cazul neconformităților constatate la locație și menționate la punctul 7.2 din prezentul contract și/sau datorită oricăror solicitări suplimentare formulate de client.

8.3. Adresa de livrare/montaj este cea comunicată de Cumpărător la momentul plasării comenzii. Orice informație cu intenția de a induce în eroare conduce la anularea Comenzii.

8.4. Pentru locația de livrare/montaj situată la un etaj de înălțime superior nivelului 4, Cumpărătorul trebuie să asigure lift, sau în cazul în care nu este posibil ca elementele de mobilier să fie transportate cu ajutorul liftului (spre ex.: înălțimi mari sau agabaritice, blaturi/panouri lungi sau agabaritice, etc.) se va face o evaluare pentru a se stabili costurile suplimentare de manipulare/transport.

8.5. Livrarea și manipularea se consideră incluse în preț în condițiile în care se asigură acces auto la locație. În cazul în care autovehiculul MY KITCHEN nu poate ajunge la intrarea în imobil, pentru manipularea coletelor pe distanța între locul parcării autovehiculului și intrarea în imobil, se va percepe un cost suplimentar, ce se va stabili în urma evaluării.

 

9. Prețuri și Termeni de plată

9.1. Prețul este stabilit în euro, include TVA și se va plăti conform Anexei. Plățile se fac în lei, la cursul BNR +1%. În niciun caz nu se admit plăți ulterioare livrării sau montajului, mobilierul trebuind achitat în integralitate la furnizor cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte ca mărfurile să fie încărcate de la producător, Cumpărătorul urmând a fi înștiințat în scris asupra acestei date de încărcare de la furnizor. 

Pentru modificarea proiectului existent și/sau a unei variante din proiectele propuse anterior, precum și pentru redactarea unui alt proiect față de cele deja executate și prezentate, se va percepe un nou tarif de proiectare.

9.2. Întârzierea Cumpărătorului de a achita Prețul sau orice parte a acestuia este considerată încălcare a obligațiilor sale contractuale conform Contractului de Vânzare. În acest caz, Vânzătorul are dreptul să se retragă parțial sau complet din Contract. Vânzătorul este de asemenea îndreptățit să se retragă din Contract în cazul în care Cumpărătorul devine insolvabil, încetează a mai efectua plăți către Creditorii săi sau o cerere de intrare în insolvență a fost introdusă împotriva acestuia. În virtutea retragerii din Contract, Vânzătorul va fi îndreptățit la următoarele opțiuni: a) să pretindă restituirea Bunurilor livrate și a ambalajelor și să fie despăgubit pentru orice pagubă suferită ca urmare a retragerii, incluzând cheltuielile operaționale. Într-un asemenea caz, Vânzătorul va fi de asemenea îndreptățit să pretindă Cumpărătorului, să plătească o sumă fixă în valoare de 10% din totalul Prețului agreat. b) să pretindă plata sumei facturate pentru Bunurile deja expediate.

9.3. În cazul în care Cumpărătorul a achitat sume în avans la comandă și se răzgândește să achiziționeze produsele comandate sau nu mai poate plăti diferența, va plăti o penalitate contractuală în cuantum egal cu avansul dat, sens în care operează compensarea expresă, iar Vânzătorul poate opta pentru îndeplinirea în natură a obligației.

9.4. În cazul în care Cumpărătorul este în întârziere cu orice fel de obligație pecuniară către Vânzător, acesta va fi de asemenea îndreptățit – fără să se retragă – : a) să pretindă plata unei penalități în cuantum de 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere; b) să rețină și/sau să amâne, până la data plății, orice livrări de Bunuri către Cumpărător, inclusiv cele deja confirmate de Vânzător, fără a suporta niciun fel de răspundere fie în temeiul Contractului și/sau legii ori sub imperiul unei teorii legale, Cumpărătorul renunțând irevocabil și necondiționat la orice drept ce ar putea avea în legătură cu cele menționate mai sus. În orice moment al întârzierii, Vânzătorul poate decide să se retragă din Contract.

9.5. Bunurile rămân proprietatea Vânzătorului până la momentul achitării lor în totalitate de către Cumpărător.

9.6. În cazul nerespectării de către Vânzător a termenului de livrare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau a situației descrise la punctul 2.3., se vor percepe penalități de 0,1%/zi (lucrătoare) de întârziere calculate la valoarea (fără TVA) a bunurilor ce trebuiau livrate și nu au fost livrate, corelat cu procentul de avans achitat de către Cumpărător.

 

10. Răspunderea pentru defecte; Răspunderea pentru daune.

10.1. Dacă nu se prevede în mod expres altfel, Vânzătorul oferă garanție pentru o perioadă de 24 luni de la data de livrare a Bunurilor (în continuare „Perioada de Garanție”). În condițiile stabilite de prezenții termeni și cu condiția ca și Cumpărătorul să fi achitat prețul Bunurilor livrate, Vânzătorul garantează că până la sfârșitul Perioadei de Garanție, Bunurile livrate își vor menține caracteristicile asupra cărora s-a convenit în mod expres în Anexă, sau, dacă nu este cazul, caracteristicile comune în conformitate cu Specificațiile Tehnice. Perioada de Garanție pentru Bunurile reparate sau înlocuite nu va prelungi sau înlocui perioada inițială.

10.2. Garanția produce efecte doar de la plata integrală a contractului de către Cumpărător.

 

11. Mențiuni suplimentare

11.1. Nu sunt posibile modificări ulterioare ale proiectului după înștiințarea de punere în producție.

11.2. Orice modificări suplimentare se vor stabili între Cumpărător și designer doar după încheierea Procesului Verbal de Predare – Primire, contra-cost.

11.3. În cazul în care Cumpărătorul solicită un termen de livrare și instalare ulterior, acesta poate opta pentru depozitare contra unei taxe fixe de 7 euro/zi (inclusiv TVA).

11.4. Tubulatura de evacuare a hotelor nu este inclusă în prețul proiectului.

11.5. Pentru instalarea echipamentelor electrocasnice și sanitare care nu au fost achiziționate de la MY KITCHEN, se va achita o taxă fixă de 70 euro / aparat.

11.6. Vânzătorul nu asigură montajul, nici chiar contra-cost, al următoarelor echipamente electrocasnice, care nu au fost vândute de MY KITCHEN: plite, chiuvete, robinete și hote de orice tip, pentru care nu se asigură nici prelucrările necesare încorporării lor în mobilierul de bucătărie.

11.7. Mobilierul este livrat asamblat și ambalat în cutii de carton și folie stretch. Mărfurile se vând împreună cu ambalajele care trec în proprietatea cumpărătorului. În prețul mărfurilor a fost inclusă și contravaloarea ambalajelor. În cazul în care Cumpărătorul solicită în mod expres preluarea de către Vânzător a ambalajelor, se va percepe o taxă minimă de 500 lei, ce va fi suplimentată în funcție de volumul ambalajelor.

11.8. Documentele transmise prin fax sau poșta electronică (e-mail) de una dintre Părți către cealaltă vor fi recunoscute de ambele Părți, vor genera drepturi și obligații pentru Părți, vor putea fi prezentate în instanță ca probe și nu vor putea fi negate de Partea care le-a transmis.